Turvallisuus

Melonta on turvallinen, ekologinen ja luonnonläheinen liikunta- ja retkeilymuoto, joka sopii lähes kaikille. Turvallisuus syntyy oikeasta asenteesta ja oikeasta varustautumisesta.

Onnettomuuksia voi sattua kenelle vain. Vaaratilanteen syntyyn voi vaikuttaa muun muassa päivän mieliala, huonosti nukuttu yö, liian vähäinen energimäärä (huono ruokailu tai ylirasitus), virhearviointi (esimerkiksi taitotasoihin nähden liian haastavat olosuhteet tai huono varustautuminen) sekä sairaskohtaus. Se voi alkaa pienestä, esimerkiksi madaltuneista verensokereista ja eskaloitua myöhemmin.

Marjaniemen Melojissa turvallisuus on ykkösasia, esimerkkinä Melonnan Kultaiset Säännöt, jotka ovat meillä olleet ohjeena jo kymmeninä vuosina. Melonta on hieno laji. Omasta turvallisuudestaan kantaa viimekädessä vastuun jokainen meloja itse. Pidetään silti kaveria aina silmällä ja yhdessä huoli toisistamme ♥

Turvallisuusasiakirja liitteineen löytyy vajan seinältä ja kotisivuilta.
Vetäjien on tutustuttava turvallisuusasiakirjaan ja tapahtuman turvallisuusohjeisiin tai retken turvasuunnitelmaan.
Tulokaskurssien vetäjille ja ohjaajille järjestetään ennen kursseja perehdyttämistilaisuus, jossa käydään läpi kurssien turvajärjestelyt ja toiminta.

MaMen turvallisuusasiakirja 2016

Ohessa muutamia otteita turvallisuusasiakirjasta.

Suomen melonta- ja soutuliitto ry on julkaissut uuden melonnan turvallisuusohjeen 25.4.2023.

Suomen melonta- ja soutuliitto ry:n uusi melonnan turvallisuusohje 25.4.2023

Läheltäpiti- ja onnettomuustilanteista on tärkeä kertoa. Marjaniemen verkkosivuilta löytyy lomake, joka on tarkoitettu läheltäpiti- ja onnettomuustilanteiden kartoittamiseen ja niistä yhdessä oppimiseen.

Läheltäpiti- ja onnettomuustilanne kaavake

Copyright 2024 © Marjaniemen Melojat Ry | Evästeet ja tietosuojaseloste