Melontaohjeet, kalusto ja vuokraus

"Melonnan kultaiset säännöt"

Perusohjeet melontaan

Maksettuun jäsenmaksuun sisältyy:

1. Seuran kalustolla omat päivämelonnat, jotka alkavat vajalta ja päättyvät vajalle.
2. Seuran kaluston käyttö seuran ohjelman mukaisissa tilaisuuksissa

  • Osallistuessa seuran melontatapahtumiin.
  • Jaostojen järjestämissä tilaisuuksissa.
  • Osallistuessa hallituksen siunauksella muiden melontaseurojen tilaisuuksiin.

Otettu kalusto on merkittävä vajakirjaan. Kalustovaraukset merkitään tilaisuuden varauslistaan ilmoitustaululla.

Huom!
Seuran varusteita ei saa lainata seuran ulkopuoliseen käyttöön.

Vauriot ja viat on merkittävä vajakirjaan ja korjauslistaan ilmoitustaululla. Myös kanoottiin voi jättää lapun. Näin nopeutetaan kaluston korjausta.

Kun käyt melomassa

1. Kirjaa arvioitu reitti ja lähtöaikasi sekä paluusi vajakirjaan.
2. Valitse kanootti taitojesi ja kelin mukaan. Käsittele kanoottia varoen. Evä tai peräsin on pidettävä ylhäällä rannassa. Opettele oikea käyttö.
3. Tee aina ennen lähtöäsi turvatarkastus

  • Kansiluukut kiinni, kahvat ja kansinarut ehjät.
  • Vesitiiviit laipiot tai kellukkeet edessä ja takana.
  • Mukana äyskäri tai toimiva pumppu.
  • Kelluntaliivit ja aukkopeitto ovat sopivat ja ehjät.
  • Ohjaimet toimivat ja säädöt ovat sinulle sopivat.
  • Mela on sopiva ja ehjä

4. Meloessa seuran kalustolla tulee olla aina pelastusliivit ja aukkopeite päällä.
5. Valitse turvallinen reitti taitosi ja kelin mukaan. Vältä väyliä ja ylitä ne turvallisesti.
6. Palattuasi tee vajakirjaan paluumerkinnät, huolla kalusto, puhdista ja kuivaa myös sisältä ja vie kajakki sekä varusteet paikoilleen.

Huom!
Päivämelontoihin ei varata kanoottia etukäteen, vaan valitaan vapaina olevista.

Sammuta valot ja lukitse vajan ovet lähdettyäsi melontaan sekä poistuessasi vajalta.

MaMen kaluston vuokraus

Mame vuokraa kovassa käytössä olevasta kalustostaan muutamia kajakkeja jäsenilleen seuraavilla ehdoilla:

1. Olet ollut seuran melova jäsen vähintään vuoden. Seuran ulkopuolisille kajakkeja ei vuokrata.
2. Vuokrausohjeet ja vuokrattavat kajakit ovat hintoineen vajan ilmoitustaululla. Vuokraukseen sisältyy myös kajakin aukkopeite, pelastusliivi ja mela. Vajakirjaan on merkittävä kajakin vienti em. varusteineen sekä palautus.
3. Olet suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksun ja hoidat kajakin vuokralaskun ajallaan (= edellytyksenä seuraavaan lainaukseen).

Opettele sekä kajakin turvallinen kuljettaminen autolla, että kajakin turvallinen kiinnittäminen auton katolle. Vajan ilmoitustaululla kiinnitysohjeet. Vuokraaja vastaa kanootille mahdollisesti sattuvista vaurioista.

Huom!
Kalustoa ei vuokrata, kun seura itse järjestää runsaasti kalustoa vaativia tilaisuuksia, kuten Pääkaupunkimelonta, peruskurssi, Virolahti-melonta tms. Tilaisuuksien päivämäärät löytyvät seuran kalenterista.
Kaudella 15.5.-15.9 on käytössä kajakkien vuokrauslista. Muuna aikana kajakin voi valita seuran kalustosta vapaasti.

Lisätietoja saa osoitteesta

Yöretket MaMen rannasta

Ehdot omatoimisille yöretkille:

Yön yli retki tarkoittaa vajarannasta melomalla tehtävää retkeä, joka voi kestää korkeintaan kaksi ( 2 ) yötä.

1. Yöretkiä voi tehdä omasta rannasta, jos kajakkeja riittää. Seuran omat retket, tapahtumat ja vuokravaraukset ovat aina etusijalla kaluston käytössä.
2. Retken tekoon tarvitaan riittävä retkimelontakokemus. Kokemusta voi hankkia esimerkiksi seuran retkillä.
3. Retkelle lähtijä tekee reitti- ja turvasuunnitelman. Suunnitelmaan kuuluu ainakin reitti, aikataulu ja varasuunnitelma huonon sään tai muun odottamattoman varalta. Pelastautumistaidot ja –välineet on myös käytävä läpi. Sään muutoksia tulee seurata tarkasti. Tarvittavia varusteita ovat: kompassi, kartta, radio, hätäraketit, pumppu tai muu toimiva tyhjennysväline, melapussi, pilli, puhelin, varamela, ensiapupakkaus , hinausköysi, kanootin korjaustarpeet (vähintään ilmastointiteippi ja puukko). Varaudu tilanteen mukaan.
4. Meloja on aina itse vastuussa seuran kalustosta ja omasta toiminnastaan. Hyvin kohdeltu kalusto on myös turvallinen ja valmiina muidenkin käyttöön.

Seuraan kuulumattoman henkilön melottaminen

Seuraava koskee vain yhden seuran ulkopuolisen henkilön melottamista kerrallaan:

1. Melottamisoikeus on niillä jäsenillä, jotka ovat olleet MaMen jäseninä yli yhden vuoden ajan. Heillä on oltava hyvä melontataito ja perustaidot pelastautumisesta.
2.Vastuu on aina melottajalla turvallisuuden ja kaluston osalta. Samoin mahdollinen korvausvelvollisuus.
Huom! Seuran jäsenillä aina etuoikeus seuran kaluston käyttöön.
3.Molempien nimet sekä otettujen kanoottien nimet on merkittävä selvästi vajakirjaan ennen melontaa.
4. Valittava sopiva isoaukkoinen ja vakaa kanootti vieraalle. Meloessa pelastusliivit ja aukkopeitto aina päällä. Valittava turvallinen reitti mm. väylien ulkopuolella, rantojen läheisyydessä = "uintimatkan päässä".
Opetettava kanootista poistuminen kaaduttaessa.
5. Kyseessä kertaluontoinen tutustumismelonta, ei jatkuva käytäntö ja jäsenmaksujen kiertäminen.

Kaikki seuran toiminta perustuu talkootoimintaan. Sen mukaan määräytyy toiminta-aktiviteettimme. Olet avainasemassa.

Copyright 2024 © Marjaniemen Melojat Ry | Evästeet ja tietosuojaseloste