Tiedotteita‎ > ‎

Syyskokous 15.11.2017 klo 18.00

lähettänyt Marjaniemen Melojat 16.10.2017 klo 11.01   [ päivittänyt 10.11.2017 klo 9.01 Mame Meloja ]
Syyskokous 15.11.2017 klo 18.00

Marjaniemen Melojat ry:n sääntöjen mukainen syyskokous on:
Aika 15.11.2017 klo 18.00
Paikka Myllypuron Tenniskeskus - Finland Tennis Club, Varikkotie 4 Helsinki,
http://smashtennis.sporttisaitti.com/hallit/finland_tennis_club/yhteystiedot/

Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Päätetään, mitkä melontalajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimintakautena
6. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi toimintasuunnitelma, talousarvio ja siihen
liittyen seuran liittymis- ja jäsenmaksut sekä muut jäseniltä perittävät maksut
7. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta hallituksen
puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi
8. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta
hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle
9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi varatoiminnantarkastaja
10. Valitaan vetäjät edellä kohdassa 5 määriteltyjä seuran melontalajeja edustaviin
jaostoihin
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
11.1. Keskusjärjestön jäsenyys
12. Ilmoitusasiat
13. Kokouksen päättäminen

Toimintasuunnitelma 2018

Tervetuloa kokoukseen!
Marjaniemen Melojat ry Hallitus