EPP2

EPP-järjestelmä (Euro Paddle Pass) mittaa melojan taitotasoa. EPP2-taitokokeessa melojan täytyy hallita kaluston käsittelyä, melontatekniikkaa ja turvallisuustaitoja. EPP2-taitokoe on vaatimuksena mm. melontaohjaaja-kurssille osallistumiseen.

EPP2 harjoittelu

  • Harjoittelu koostuu kolmesta harjoittelujaksosta ja harjoittelujaksoilla opittujen asioiden harjoittelusta itsenäisesti
  • Harjoittelu antaa valmiudet osallistua EPP2 taitokokeeseen
  • Harjoitteluun osallistuminen ei velvoita mihinkään

EPP2 taitokoe

  • Jos maksaa itse taitokokeen, ei muodostu mitään velvoitetta seuraa kohtaan
  • MaMe maksaa läpimenneet EPP2 taitokoesuoritukset
  • Velvoite tuutoroida seuraavia EPP2 taitokokeeseen tähtääviä
  • Velvoite osallistua apuohjaajana perukurssille tai juniorikurssille (jatkokurssi?)
  • Jos tarkoitus jatkaa melontaohjaajaksi, niin velvoite vetää kaksi melontaa: viikkkomelonta/päiväretki/… tai juniorimelontaa
  • EPP2 taitokokeen suorittaneet voivat tehdä yhteistyötä vetäessäään MaMen ryhmämelontoja

https://www.melontajasoutuliitto.fi/koulutus/melonnan-koulutus/meloja-taitokokeet/

Ilmoittautuminen EPP2 harjoitteluryhmään

Ilmoittautuminen EPP2 taitokokeeseen

Copyright 2022 © Marjaniemen Melojat Ry | Evästeet ja tietosuojaseloste